Mjesta

Na otoku Cresu, uz grad Cres, nalaze se brojna druga naselja od kojih su neka smještena uz samu obalu, dok se druga nalaze na višim predjelima.

Obalna naselja obiluju prekrasnim uvalicama, osamljenim plažama i čistim morem. Mjestašca koja se ne nalaze na samoj obali imaju velik broj šetnica, pješačkih staza i planinarskih puteva koji vode do skrovitih uvala otoka.

Većina naselja datira još iz kamenog doba. Kontinuitet života na otoku predstavlja bogato povijesno i kulturno naslijede, od niza liburnijskih gradina, ostataka antickih gradova, ranokatolickih crkvica razasutih po otoku, samostana i ostataka gradskih baština venecijanskog razdoblja do spomenika današnjice.