Palače

U 15. stoljeću, uprava i sjedište biskupije iz Osora seli se u grad Cres.

Jačanjem ekonomske i političke moći vlastelinskih porodica, u Cresu su izgrađene brojne vlastelinske palače. Palače creskih patricija, koje su cresani zvali vlastela, pripadali su gornjem sloju creskog društva, koji se u 15. stoljeću za vrijeme vladavine Mletačke republike, odvojio od pučana. Izvan grada su imali veleposjede, a u samom gradu političku vlast i palaču. Prizemlje palača zauzimale su prostorije za trgovinu i obrt te velike konobe, prostrani magazini za urode s veleposjeda. Neke od njih su palača Petris, palača Rodinis, palača Moise te palača Colombis. Izgrađene su u stilu venecijanske gotike i rane renesanse.