Kultura i umjetnost


Pejzaž otoka Cresa predivno je okruženje raznovrsnom kulturnom naslijeđu – gradskim zidinama, starim kamenim vratima, brojnim slikama, biforama i triforama te renesansnim crkvama i palačama.

Grad Cres karakterizira splet ulica, koje se proširuju i tvore manje trgove. Bočno se granaju u dvorišta, a služe kao javni komunikacijski prostori. U izgradnji gradskog područja, većina kuća su jednokatnice i dvokatnice. U gradskoj su luci bili podignuti objekti javne namjene, a oni su: knežev dvor, gradska loža, arsenal i fontik za žito te brojne patricijske palače.