Restorani

Cres

Restoran "Nono Frane"

Riva creskih kapetana 10
Tel: +385 51 571 426

Restoran "Santa Lucia"

Lungomare sv.Mikule 4
Tel: +385 51 573 222
E-mail: sabino.kucic@ri.t-com.hr

Gostionica "Amfora"

Trg Frane Petrića 5
Tel: +385 571 288

Gostionica "Belona"

Šetalište XX.travnja 24
Tel: +385 51 571 203

Gostionica "Riva"

Riva creskih kapetana 13
Tel: +385 51 571 107

 
Bistro – pizzeria "Mama mia"

Jadranska obala 29
Tel: +385 51 572 270
E-mail: mamamia.cres@gmail.com

 

Buffet – pizzeria "Luna Rosa"

Palada 4b
Tel: +385 51 572 207

Konoba "Kumpanija"

Melin I/13
Tel: +385 99 733 4835
E-mail: svodenac@yahoo.com

Buffet "Regata"

Varozina 5
Tel: +385 51 571 452

Bistro "Melin"

Melin II/22
Tel: +385 51 571 481

E-mail: sanjin.muskardin2@gmail.com

 

Buffet – pizzeria "Palada"

Palada 4
Tel: +385 51 571 206

 

Meat Me BBQ

Creskih kopača 2
Tel: +385 51 571 676

Pizzeria – konoba "Gurman"

Sv.Sidar 14
Tel: +385 51 571 878

Konoba "Roza"

Grabar 40
Tel: +385 571 825

Konoba "Kopac"

Osorska 14
Tel: +385 51 571 956

Restoran-pizzeria "Capitano"

Cons 11
E-mail: capitancres@gmail.com
Tel: +385 51 573 127

Buffet "Feral"

Riva creskih kapetana 9
Tel:+385 98 963 7884

 

Restoran "Mistral"

Obala sv. Benedikta 3
Tel: +385 98 203 478

Martinšćica

Bistro "Slatina"

A/C Slatina
Tel: +385 51 574 130

Konoba "Kaštel"

Martinšćica 22
Tel: +385 51 574 333

Konoba "Žal"

Martinšćica
Tel: +385 51 574 188

Konoba "Feral"

Martinšćica bb
Tel: +385 51 574 251

Gostionica "Koralj"

Martinšćica 46
Tel: +385 51 574 190

Gostionica "Sidro"

Martinšćica 37
Tel: +385 51 268 625

E-mail: zeljko.sidro@ri.t-com.hr

 

Miholašćica

Gostionica "Mareta"

Miholašćica 1c
Tel: +385 51 574 325

Gostionica "Zaglav"

Zaglav 1, Miholašćica
Tel: +385 51 574 169
E-mail: zaglav@ri.t-com.hr

Valun

Bistro "MA.MA.LU"

Valun 13
Tel: +385 51 525 008
E-mail: mamalu@net.hr
http://www.mamalu-valun.com/

Konoba "Toš-Juna"

Valun bb
Tel: +385 51 525 084

Gostionica "Na moru"

Valun 65
Tel: +385 51 525 056

Gostionica "San Marco"

Valun 14
Tel: +385 51 525 004
E-mail: lidija177@gmail.com

Beli

Buffet "Beli"

Beli bb
Tel: +385 51 840 515
E-mail: hrzic05@yahoo.com
www.cres-beli.hr

Restoran "Tramontana"

Beli
Tel: +385 51 840 519
www.beli-tramontana.com

Lubenice

Buffet "Lubenička loža"

Lubenice bb
Tel: +385 51 840 427
E-mail: tb.valun@ri.t-com.hr
www.cresanka.hr

Konoba "Hibernicia"

Lubenice 17
Tel: +385 51 525 040

Loznati

Gostionica "Bukaleta"

Loznati bb
Tel: +385 51 571 606
E-mail: bukaletaloznati@gmail.com

Stivan

Nonina konoba

Tel: +385 98 912 2992