ŠUMA TRAMUNTANA

Šumoviti dio Tramuntane, na sjevernom djelu otoka Cresa, čija površina iznosi otprilike 5.500 hektara, predstavlja izuzetnu vrijednost prirodne baštine. Biljni pokrov ovog područja čine šume visokih hrastova, grabova i kestenova. Najstarije stablo hrasta medunca, proglašeno je 1997. godine zaštićenim spomenikom prirode.

Na Tramuntani postoje brojne spilje i jame. Neke su od njih posebno značajne za biospelološka, paleontološka i prethistorijska proučavanja. U jami Čampari (Banićeva pećina), jedinstvenom speleološkom objektu, kod sela Petrićevi pronađena su četiri kostura smeđog spiljskog medvjeda stara 12.000 godina. To su jedini takvi cjeloviti kosturi u ovom dijelu Europe.

Prva poučna eko-staza na otoku Cresu koja vodi područjem Tramuntane, otvorena je 1997. godine. Ima ukupno 20 postaja koje obilježavaju kamene skulpture, a djelo su akademskog kipara Ljube De Karina. Na njima su uklesani stihovi Andra Vida Mihičića, velikog pjesnika, domoljuba i mislioca rođenog u Belom. Na području šume Tramuntane ustanovljena je mreža poučnih eko- staza. Staze prolaze nekadašnjim putevima što su povezivali sela na području Tramuntane. Uz staze se nalaze i brojni labirinti koji su napravljeni u želji da postanu sredstvom ponovne uspostave komunikacije Čovjeka i Duha Prirode. Brojne lokve na području Tramuntane, u u prošlosti bile bitan činilac u snabdijevanju vodom, te posebice u napajanju stoke.

Područje Tramuntane ističe se kompleksnim vrijednostima zaštićene prirode (specijalni rezervat), arheološkim lokalitetima od prethistorije (Banićeva pećina) do antike i srednjeg vijeka (Beli, Dol), potpuno sačuvanim ruralnim naseobnim cjelinama uz enklave plodnih tala s izvornim oblicima tradicijske arhitekture, brojnim lokvama za rezerve pitke vode te ekološki nenarušenim ambijentom.