Kalendar događanja

Prikaži još događanja

Preporuke za rad turističkih agencija

11.05.2020. - 15.06.2020. / Cres

Preporuke za rad turističkih agencija tijekom epidemije bolesti COVID-19
 
Sukladno reaktivaciji određenih aktivnosti temeljem Odluke o prilagodbi mjera za organizaciju djelatnosti turističkih agencija preporučuje se postupanje sukladno sljedećim preporukama:

Turisticke_agencije-10-05.pdf