Kalendar događanja

Prikaži još događanja

Preporuke za rad kampova i marina

11.05.2020. - 15.06.2020. / Cres

Preporuke za rad kampova i marina tijekom epiemije bolesti COVID-19
 
U okviru reaktivacije određenih aktivnosti, na temelju Odluke o prilagodbi mjera, za organizaciju kampova i marina, preporučuje se postupanje sukladno sljedećim preporukama:
 
Marine_i_kampovi-10-05-1.pdf