Kalendar događanja

Prikaži još događanja

Preporuke za rad hotela i iznajmljivača

11.05.2020. - 15.06.2020. / Cres

Preporuke za rad hotela i iznajmljivača tijekom epidemije COVID-19
 
Sukladno reaktivaciji određenih aktivnosti temeljem Odluke o prilagodbi mjera, za organizaciju hotelske i iznajmljivačke djelatnosti preporučuje se postupanje sukladno sljedećim preporukama:

Hoteli_i_smjestajne_jedinice_.pdf