Kalendar događanja

Prikaži još događanja

Novosti za iznajmljivače

28.02.2020. - 01.06.2020. / Cres

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti propisano je sljedeće:

 • Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba – građanin (iznajmljivač).
 • Iznajmljivačem se smatra državljanin Republike Hrvatske te državljani ostalih država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije.
 • Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu u smislu ovoga Zakona smatraju se sljedeće ugostiteljske usluge:
 • smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše deset soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti
 • doručka gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja.
 • Iznajmljivač ne smije, neposredno ili putem drugih osoba koje nisu registrirane za posredovanje u prodaji usluga smještaja, nuditi i prodavati svoje usluge izvan svog objekta, osim na prostorima, pod uvjetima i na način koji svojom odlukom propisuje predstavničko tijelo.
 • Ako u krugu od 15 kilometara cestovne linije nema objekta registriranog za pružanje ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, iznajmljivač koji pruža gostima uslugu smještaja, može gostima osim doručka pružati i uslugu polupansiona i/ili punog pansiona.

 

Promjene vezane za BORAVIŠNU PRISTOJBU

 • Boravišna pristojba je postala turistička pristojba
 • Kod paušala došlo do značajnogpovećanja za sva turistička mjesta koja do sada nisu bila u „A” razredu
 • Turistička pristojba po krevetu iznosi 350,00 kn
 • Ista pristojba se plaća i za pomoćne krevete
 • Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe iznajmljivač može platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine, a uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor.
 • Iznajmljivačima kojima su pomoćni kreveti navedeni u izreci rješenja o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, uplatnice će se generirati iz sustava eVisitor.
 • Radi praćenja obveze naplate turističke pristojbe iznajmljivači koji koriste i oglašavaju pomoćne krevete, a pomoćni kreveti im nisu navedeni u izreci rješenja, nego u obrazloženju rješenja ili uopće nisu navedeni u rješenju, trebaju podnijeti Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj u Malom Lošinju zahtjev za izmjenu odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćnistvu, u kojem će se pomoćni kreveti navesti u izreci rješenja sukladno Izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 120/19). Do donošenja rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, iznajmljivači koji koriste i oglašavaju pomoćne krevete, a pomoćni kreveti su navedeni samo u obrazloženju rješenja, morati će samostalno ispuniti uplatnicu uvećanu za iznos sukladno broju pomoćnih kreveta koje koriste i oglašavaju te će plaćanjem turističke pristojbe ispuniti zakonsku obvezu glede plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete. Takva uplata će se u sustavu eVisitor generirati kao preplaćen iznos sve dok se u sustavu eVisitor ne evidentira broj pomoćnih kreveta sukladno ishođenom novom rješenju.
 • Iznajmljivači kojima su pomoćni kreveti navedeni u izreci rješenja, ukoliko ne žele iznajmljivati odnosno koristiti pomoćne krevete, dužni su odjaviti pomoćne krevete te ih ne smiju niti oglašavati.

 

 

Promjene vezane za TURISTIČKU ČLANARINU

 • Visina turističke članarine za iznajmljivače ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor
 • Iznos turističke članarine isti je za sva mjesta na otoku Cresu i plaća se paušalno
 • Turistička članarina za glavne krevete iznosi 45,00 kn po krevetu, a za pomoćne ležaje iznosi 50% manje (22,50 kn)
 • Godišnji paušalni iznos članarine iznajmljivač može platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine

ZAKONI I PRAVILNICI: