Kalendar događanja

Prikaži još događanja

Međunarodni interdisciplinarni simpozij Filozofija medija

22.09.2016. - 25.09.2016. / Cres

Program / Programme Petak / Friday 23. 9. 2016.
Raspored predavanja / Lectures

9 : 00 –
9 : 10
PREDRAG FINCI
(Velika Britanija / United Kingdom)
Myth and Imagination /
Mit i imaginacija
9 : 10 –
9 : 20
CATHI UNSWORTH
(Velika Britanija / United Kingdom)
From History to the Story /
Od povijesti do priče
9 : 20 –
9 : 30
LOUISE KING
(Velika Britanija / United Kingdom)
Jung, Dream, Film /
Jung, san, film
9 : 30 –
9 : 40
DAMJAN RISTIĆ
(Slovenija / Slovenia)
Konspiratorna imaginacija in družbeni mediji /
The Conspiratoriy Imagination in the Social Media
9 : 40 –
9 : 50
HRVOJE JURIĆ
(Hrvatska / Croatia)
Myth – Religion – Philosophy – Science, and
Vice Versa /
Mit – religija – filozofija – znanost, i obrnuto
9 : 50 –
10 : 10
Diskusija / Discussion

10 : 20 –
10 : 30
SLAĐANA STAMENKOVIĆ
(Srbija / Serbia)
Komunikacione komponente mitske svesti u medijima,
kulturi i identitetu /
Communication Componenets Mythical Consciousness
Media, Culture, and Identity
10 : 30 –
10 : 40
DOBRIVOJE STANOJEVIĆ, MARKO M.
ĐORĐEVIĆ
(Srbija / Serbia)
Sredstva komike i dekonstrukcija medijskih mitova /
Comedic Devices and Deconstruction of Media Myths
10 : 40 –
10 : 50
VLATKO ILIĆ
(Srbija / Serbia)
Mitologija novih medija /
Mythology of New Media
10 : 50 –
11 : 00
DAMIR KUKIĆ
(Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina)
Mediji i (de)mitologizacija /
Media and (De)mythologization
11 : 00 –
11 : 10
JANKO LJUMOVIĆ, VUK VUKOVIĆ
(Crna Gora / Montenegro)
Identitetske reprezentacije u novim medijima i mit o
slobodnoj seksualnosti /
Identity Representations in New Media and the Myth
of Free Sexuality
11 : 10 –
11 : 30
Diskusija / Discussion


11 : 40 –
11 : 50
BOJAN BLAGOJEVIĆ
(Srbija / Serbia)
Mitologija za budućnost: preobražaj mitova u delima Kierkegaarda i Nietzschea /
A Mythology for the Future: the Transformation of Myths in the Works of Kierkegaard and Nietzsche
11 : 50 –
12 : 00
SEAD ALIĆ
(Hrvatska / Croatia)
Masmitologija /
Mass-mythology
12 : 00 –
12 : 10
IGOR URANIĆ
(Hrvatska / Croatia)
Pismo i slika u medijima faraonskog Egipta /
Writing and Image in Pharaonic Time Media
12 : 10 –
12 : 20
ŽELJKO RUTOVIĆ
(Crna Gora / Montenegro)
Masmedijska mitologija (sloboda je ne misliti) /
Masmedia Mithology (the Freedom is not to Think)
12 : 20 –
12 : 40
Diskusija / Discussion

12 : 50 –
13 : 00
DAMIR SMILJANIĆ
(Srbija / Serbia)
Sumrak pop-idola ili Kako se filozofira Thorovim
čekićem /
Pop-Götzendämmerung oder Wie man mit Thors
Hammer philosophiert
13 : 00 –
13 : 10
IVAN PLATOVNJAK
(Slovenija / Slovenia)
Nenadomestljivost imaginacije v ignacijanski
kontemplaciji /
Irreplaceability of Imagination in Ignatian
Contemplation
13 : 10 –
13 : 20
VUK VUKOVIĆ
(Crna Gora / Montenegro)
Mediji i supermoć: kako pričamo bajke danas? /
Media and Superpower: How do We Tell Fairytales
Nowdays?
13 : 20 –
13 : 30
DIVNA VUKSANOVIĆ
(Srbija / Serbia)
Mediji / Mitologija / Imaginacija: Damanhur vs. Cern /
Media / Mythology / Imagination: Damanhur vs. Cern
13 : 30 –
13 : 50
Diskusija / Discussion

17 : 00 –
17 : 10
MIMO DRAŠKOVIĆ, MILEVA PAVLOVIĆ
(Crna Gora - Srbija / Montenegro - Serbia)
Post - moderni mediji – proizvod ili žrtva mitologije? /
The Post - Modern Media – Product or a Victim of Mythology?
17 : 10 –
17 : 20
DRAGAN ĆALOVIĆ
(Srbija / Serbia)
Mediji i društvo zabave /
The Society of the Entertainment
17 : 20 –
17 : 30
ALEKSANDRA BRAKUS
(Srbija / Serbia)
Narcis u zagrljaju medija /
Narcis Embraced by the Media
17 : 30 –
17 : 40
VEDADA BARAKOVIĆ
(Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina)
Heroj Džambo ubiva aždahu: priče iz (medijskog) potopa /
Hero Jumbo Kills the Dragon: The Story from the Great (Media) Flood
17 : 40 –
18 : 00
Diskusija / Discussion

18 : 10 –
18 : 20
JELENA M. STEPANOV
(Srbija / Serbia)
Sinematografski simulakrumi /
Cinematographic Simulacra
18 : 20 –
18 : 30
DEJANA NEŠIĆ
(Srbija / Serbia)
Domaće i strano kao konstrukti imaginacije u svetu
virtuelnog komuniciranja /
Domestic and Foreign Structured by Imagination in the
World of Virtual Communication
18 : 30 –
18 : 40
VESNA MARIČIĆ
(Srbija / Serbia)
Inkorporiranje mita u jeziku filma-Tarantinov Đjango
osvetnik /
Incorporation of Myth in Quentin Tarantino’s Movie
Django Unchained
18 : 40 –
18 : 50
ANTONIJA PAVIĆ, IRENA SEVER GLOBAN
(Hrvatska / Croatia)
„I živjeli su zauvijek sretno“. Mit o savršenoj ljubavi u
romantičnim filmovima /
„And They Lived Happily Ever After“. The Myth of
Perfect Love in Romantic Movies
18 : 50 –
19 : 10
Diskusija / Discussion

Program / Programme Subota / Saturday 24. 9. 2016.
Raspored predavanja / Lectures

9 : 00 –
9 : 10
NENAD VERTOVŠEK
(Hrvatska / Croatia)
Moć imaginacije o smrti kao novoj dimenziji životau staroegipatskoj mitologiji /
The Power of Imagination of Death as a New Dimension of Life in Ancient Egyptian Mythology
9 : 10 –
9 : 20
ANA ĐURKOVIĆ, SUNČICA JERGOVIĆ
(Srbija / Serbia)
Imaginacija i moderna audiovizuelna forma /
Imagination and Modern Audio Visual Form
9 : 20 –
9 : 30
IVANA GREGURIC
(Hrvatska / Croatia)
Mit u znanstveno – tehničko doba /
The Myth of the Scientific – Technical Age
9 : 30 –
9 : 40
VASILIJA ANTONIJEVIĆ
(Srbija / Serbia)
Destrukcija ženskog identiteta u (neo)mitološkom narativu /
Destruction of Female Identity in (Neo) Mythological Narrative
9 : 40 –
9 : 50
BILJANA RADOVANOVIĆ
(Srbija / Serbia)
Eksperiment i imaginacija /
Experiment and Imagination
9 : 50 –
10 : 10
Diskusija / Discussion

10 : 20 –
10 : 30
JADRANKA BOŽIĆ
(Srbija / Serbia)
Viralnost podkasta: poziv na buđenje mašte /
Virality of Podcast: Wake-up Call Imagination
10 : 30 –
10 : 40
KATARINA ŠMAKIĆ
(Srbija / Serbia)
Pandorina kutija novih medija /
Pandora’s Box of New Media
10 : 40 –
10 : 50
ANTONIJA JURČIĆ, BRANKA BARIĆ
(Hrvatska / Croatia)
Najrasprostranjeniji mitovi današnjice među
tinejdžerima /
The Most Widespread Myths of Our Time Among
Teenagers
10 : 50 –
11 : 00
MIOMIR MAROŠ
(Crna Gora / Montenegro)
Mitomanija u izvještavanju medija u Crnoj Gori /
Mythomania in Media Reporting in Montenegro
11 : 00 –
11 : 10
MIRKO JAKOVLJEVIĆ
(Crna Gora / Montenegro)
Imaginacija- bitan činilac u radu televizijskog reportera
/ Imagination as the Important Work Factor of One
Television Reporter
11 : 10 –
11 : 30
Diskusija / Discussion


11 : 40 –
11 : 50
ENISA USPENSKI
(Srbija / Serbia)
Dekonstrukcija sovjetskog mita u romanima nobelovke Svjetlane Aleksijevič /
Deconstruction of Soviet Mythology in Novels of Nobel Prize Winner Svetlana Aleksijević
11 : 50 –
12 : 00
DANIJELA PANTIĆ CONIĆ
(Srbija / Serbia)
Američki san, najpoznatiji globalni mit modernog
doba /
The American Dream, Most Global Myth of the Modern Age
12 : 00 –
12 : 10
FULVIO ŠURAN
(Hrvatska / Croatia)
S one strane dobra i zla: B A T M A N /
Beyond God and Evil: B A T M A N
12 : 10 –
12 : 20
VESNA IVEZIĆ
(Hrvatska / Croatia)
Imaginarij o muslimanima u mitološkom prikazu europskih vrijednosti u javnom medijskom prostoru /
The Imaginarium about Muslims in the Mythological Review of European Values in the Public Media Space
12 : 20 –
12 : 40
Diskusija / Discussion

12 : 50 –
13 : 00
NINOSLAVA VIĆENTIĆ
(Srbija / Serbia)
Uloga (scenografskog) prostora u aktuelizaciji
mitološkog sadržaja /
The Role of Scenography in Actualization of
Mithological Content
13 : 00 –
13 : 10
MARIJA RANĐELOVIĆ
(Srbija / Serbia)
Pedagoška dimenzija medijske pedagogije /
Pedagogical Dimension of Media Pedagogy
13 : 10 –
13 : 20
IRIS JERONČIĆ TOMIĆ
(Hrvatska / Croatia)
Stigma – uloga videa u psihoedukaciji („Boli me“ –
video za promociju mentalnog zdravlja) /
Stigma: The Role of Video in Psycho-education (“It
Hurts Me” - Video for the Promotion of Mental Health)
13 : 20 –
13 : 30
LIVIA PAVLETIĆ
(Hrvatska / Croatia)
Medijsko posredovanje Boga /
The Media Mediation of God
13 : 30 –
13 : 50
Diskusija / Discussion


17 : 00 –
17 : 10
RADENKO ŠĆEKIĆ
(Crna Gora / Montenegro)
Politička upotreba mitova i medijska imaginacija u politici /
The Political use of Myths and Imagination of the Media in Politics
17 : 10 –
17 : 20
DAMIR BRALIĆ
(Hrvatska / Croatia)
Ima li suživota unutar simboličkog prostora? /
Is Co-existence Possible Within the Symbolic Space?
17 : 20 –
17 : 30
FRANJO MALETIĆ, DRAŽEN RAJKOVIĆ i BLAGO MARKOTA
(Hrvatska / Croatia)
Mediji i javni interes, imaginarna težnja pojedinca /
Media and Public Interest, Individual Imaginary Aspiration
17 : 30 –
17 : 40
IVANA UKROPINA, IVANA RALOVIĆ
(Srbija / Serbia)
Mit i pseudomit u reklami /
Myth and Pseudo-myth in Advertisements
17 : 40 –
17 : 50
DARIJA RUPČIĆ
(Hrvatska / Croatia)
Mit o skrbi – Boffovo i Heideggerovo poimanje skrbi kao konstitutivnog momenta ljudskosti /
The Myth of Care – Boff’s and Heidegger’s Notion of Care as a Constitutive Moment of Humanity
17 : 50 –
18 : 10
Diskusija / Discussion

18 : 20 –
18 : 30
BOJANA MALJEVIĆ
(Srbija / Serbia)
Nove mitološke predstave u Srbiji: odnos medija i
društva i uticaj na maštu publike /
New Mythological Perceptions in Serbia: The
Relationship between Media and Society and Their
Influence on the Audience’s Imagination
18 : 30 –
18 : 40
JOVAN BUKOVALA
(Srbija / Serbia)
Medijska mitologizacija vampira: Ekranizacija
istorijske imaginacije lika Save Savanovića /
Vampire’s Media Mythologization: Adaption of the
Historical Imagination of Sava Savanovic’s Character
18 : 40 –
18 : 50
MIROSLAV VIĆENTIJEVIĆ
(Srbija / Serbia)
Persej protiv medijske meduze /
Persus Against Media Jellyfish
18 : 50 –
19 : 00
DINKO GRUHONJIĆ
(Srbija / Serbia)
Mit o povlačenju države iz vlasništva nad medijima u
Srbiji /
The Myth about the State Withdrawal from Media
Ownership in Serbia
19 : 00 –
19 : 20
Diskusija / Discussion

ZAVRŠNA DISKUSIJA / CLOSING SESSION
Predsjedava / Chairperson DIVNA VUKSANOVIĆ / SEAD ALIĆ
20:00 Rasprava, inicijative, završno slovo /
Discussion, initiatives, farewell message
Zatvaranje simpozija / Closing of the symposium